Schooltijden

Op de Schuttevaer hanteren we het 4 gelijken dagen model. Dit betekent dat de schooltijden als volgt zijn:
- Maandag t/m donderdag 8.30 - 14.15 uur
- Vrijdag 8.30 - 12.30 uur

De leerlingen van de kleutergroepen hebben toegang tot het lokaal vanaf een kwartier voor de aanvang van de lessen.

Voor de leerlingen van de overige groepen gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen een ‘inloopbel’ waarna na vijf minuten de bel gaat voor aanvang van de lessen.

Ook het einde van de schooldag wordt aangegeven met een bel.

Kinderen zijn  een kwartier vóór aanvang van de lessen welkom op het schoolplein.

Om te voorkomen dat ze dan ruim van te voren bij het hek gaan spelen – wat gevaarlijke situaties kan opleveren -vragen wij u er op toe te willen zien, dat uw kind een kwartier voor schooltijd pas thuis vertrekt.