Ons onderwijs

Op onze school verzorgen we onderwijs vanuit drie grondbeginselen: gelijkwaardigheid, veiligheid en verdraagzaamheid.

We hechten grote waarde aan de autonomie van onze leerlingen, eigenaarschap speelt daarbij een grote rol. We leren kinderen gedurende de schoolloopbaan steeds meer eigen keuzes te maken.
Daarbij staat de relatie tussen leerling-leerkracht, maar uiteraard ook tussen leerlingen onderling centraal. Hier investeren wij dan ook dagelijks in. We gaat het gesprek aan met onze leerlingen in de vorm van kindgesprekken en gebruiken de methode KiVa, die bijdraagt aan positieve groepsvorming, ontwikkeling van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zich competent voelen. Mede door het aanspreken van ieders talent en het bieden van maatwerk voor iedere leerling ondersteunen we onze leerlingen in deze behoefte.

Ouders worden gezien al belangrijke partner in dit proces.

Meest gedetailleerde informatie over ons onderwijs vindt u in onze schoolgids op Scholen op de Kaart.