Van peuter naar kleuter

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie(VVE)/peuteropvang. We werken samen met kinderopvangorganisatie Kibeo in het gebouw van de school. Zo biedt Schuttevaer voor elke fase, van peuter tot kleuter, verschillende passende scholing.

We hebben een beredeneerd aanbod voor de leerlingen in groep 1/2, waarme we aansluiten op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Voor de leerlingen met een VVE-indactie die vanuit de
kinderopvang bij ons op school komen wordt er gekeken naar wat voor extra aanbod er nodig is. Dit doen wij altijd in overleg met ouders en kinderopvang. We maken gebruik van de methode Schatkist waarbij jonge kinderen spelenderwijs en thematisch gericht werken aan de ontwikkelingslijnen die horen bij jonge kinderen. Daarnaast heeft de combinatiegroep 1/2 beschikking tot twee lokalen, waardoor ze letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om te groeien en zich te ontwikkelen. Wij zijn trots op de ruimte die wij onze kleuters kunnen bieden.