Groepen

RKBS Schuttevaer is een relatief kleine school. De leerlingen zijn verdeeld over vier groepen. Zo hebben wij combinatiegroepen.  Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Elke groep is altijd een keer de jongste groep, maar ook de oudste. Hierdoor kunnen leerlingen meeliften op instructie van/aan de andere groep. Leerlingen ontvangen dezelfde basisstof, zij hebben echter verschillende onderwijsbehoeften. Daarom wordt het programma op verschillende manieren aan geboden. Zo wordt gewerkt met andere oplossingsmethodes en wordt rekening gehouden met tempoverschillen. Door het werken met combinatiegroepen kunnen wij ons op dit gebied flexibel opstellen.

Elke maandag en donderdag is het inloop in de kleuterklas. Ouders zijn dan tussen 8:15 en 8:30 uur welkom in de klas.
Elke eerste week van de maand is het inloop in de groepen 3 t/m 8. De dag wisselt en is terug te vinden in het mededelingenblad.