Schooltijden

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster wat betreft de schooltijden. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten.

De school gaat om 8.15 uur open. We hanteren een inloopkwartier: de eerste bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur met de les kunnen starten. Tijdens het inloopkwartier wordt de leerlingen een passende activiteit aangeboden.

Lestijden maandag tot en met donderdag:
08.30 tot 14.15 uur 

Lestijden vrijdag:
08.30 tot 12.30 uur

Deze lestijden zijn ontstaan in overleg met ouders en leerlingenraad. Ouders en leerlingen ervaren een vrije middag als prettig. We hebben hierbij gekozen voor de vrijdagmiddag, omdat de effectieve leertijd op het eind van de week lager is. Daarnaast zijn er op vrijdag vaak andere activiteiten en kunnen we de continuïteit op de andere dagen zoveel mogelijk waarborgen.

Wilt u eens een les bijwonen? Maak dan gerust een afspraak met de betreffende leerkracht.