Communicatie

Op RKBS Schuttevaer vinden we het belangrijk dat communicatie en contact als laagdrempelig wordt ervaren.

Dit is ook de reden waarom wij het ouderportaal van ParnasSys voor u toegankelijk hebben gemaakt en we sinds een aantal jaar ook werken met de ouderapp Parro. Beide portalen zijn hier te bereiken. Zo verloopt de communicatie soepel. Verder kunt u ons uiteraard via telefoon en e-mail bereiken of even binnen stappen.

Een aantal ontmoetingsmomenten staat vast:
– Kennismakingsgesprekken: Wat verwachten de ouders van school, hebben ouders adviezen over aanpak en karakter/persoonlijkheid?
– Informatieavond: De groepsleerkrachten geven ouders informatie over de specifieke werkwijzen in de groepen.
– Voortgangs- en rapportgesprekken: de leerkracht informeert ouders over de vorderingen.
– “Hé praat je mee?”: Het is de gewoonte jaarlijks een ouderavond te organiseren. We vragen ouders op dit moment mee te denken over bepaalde relevante zaken.

Eens in de maand verschijnt ons mededelingenblad. Lees dit blad goed, want daarin staan de laatste nieuwtjes en belangrijke data voor de komende
maand. Verder informeren wij ouders via ons mededelingenblad, via Parro en via onze website/Facebook. Hier worden ook fotoreportages geplaatst van schoolactiviteiten, zodat ouders een goede indruk krijgen van wat de kinderen op school doen.