Identiteit

Vanuit een open Katholieke identiteit is iedereen welkom op Basisschool Schuttevaer.

We geven onze Katholieke identiteit vorm door:
– Vieringen rondom kerkelijke feesten.
– Trefwoord, verhalen uit de praktijk van alledag gekoppeld aan de Bijbel, liedjes en gebed.
– Afwisselend bezoek aan de Rooms-Katholieke kerk, Protestante kerk, Synagoge en Moskee.

Binnen onze school staan de volgende drie grondbeginselen centraal:
– Gelijkwaardigheid.
– Veiligheid.
– Verdraagzaamheid.