Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van ouders is een verrijking voor onze school, zij zijn voor ons belangrijke partners. Ouderparticipatie speelt een grote rol voor ons.

Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders. In de Ouderraad (OR) zitten ouders die de school ondersteunen bij vieringen en diverse andere activiteiten. Met ouderparticipatie zorgen zij mede voor een plezierige schooltijd van onze leerlingen.

De school vraagt ouders regelmatig om hulp. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Excursies
  • Sport en culturele activiteiten
  • Feesten en partijen
  • Luizenpluizen
  • Tuinieren