Over ons

Over ons als basisschool Schuttevaer. De school is gevestigd in Hansweert. Sinds 1975 is de school gehuisvest aan de Keeten als een van de deelnemende partners van Brede School “De Kolk”.
Bij het 20- jarig bestaan kreeg de school op 3 oktober 1995 de naam “Schuttevaer”. Deze naam werd bedacht door een oud-leerling van de school.

…Hansweert is altijd verbonden geweest met het water. Schepen worden in de Hansweertse sluizen geschut, zoals onze school de kinderen  “schut” van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs…

Basisschool Schuttevaer is een relatief kleine school, de leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. De meeste leerlingen komen uit de nabije omgeving.

We zijn goed bedeeld met ruimtes binnen de school:
Groep 1-2 heeft twee aangrenzende lokalen ter beschikking, zij kunnen ook gebruik maken van het gezamenlijk speellokaal. We beschikken naast de drie gewone groepslokalen ook over een extra lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt voor allerlei activiteiten voor kinderen uit verschillende groepen. Verder kunnen we gebruik maken van twee spreek/werkkamer. Aansluitend aan de gang bij de voordeur hebben we een keuken, teamruimte en een directiekamer. Voor de gymnastieklessen kunnen we gebruik maken van het gymlokaal binnen de Kolk.
Deze is via de gangen binnendoor bereikbaar.