Missie en visie

Basisschool Schuttevaer is een open RK school, waar iedereen welkom is. Onze missie en visie is om kinderen onderwijs te bieden in een veilig en warm pedagogisch klimaat. We staan voor een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen.

Een duidelijk en gestructureerd aanbod van de kernvakken; lezen, taal en rekenen, is voor ons de basis waar vanuit de kinderen zich breed ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Daarnaast nemen de zaakvakken, sport, techniek, kunst en cultuur een belangrijke rol in. Waar we bij de kernvakken maatwerk bieden, steken we bij de zaakvakken in op samenwerking binnen de hele groep.

Vanuit basisvaardigheden bieden wij een uitdagende en rijke leeromgeving zodat de leerlingen optimaal op de  toekomst worden voorbereid. Hierbij nemen respect, samenwerking, talentontwikkeling, oplossingsgericht denken en eigenaarschap een centrale plaats in.

We blijven ons als team ontwikkelen om onze kwaliteit te waarborgen en leerlingen te blijven bieden wat de hedendaagse maatschappij van hen vraagt. Ouders en leerkrachten werken nauw samen. Naast het onderwijs neemt de school een centrale en actieve rol op zich in het dorp.