Medezeggenschapsraad

Ook op onze school is een lokale medezeggenschapsraad (MR). Deze lokale MR is een wettelijk verplicht inspraakorgaan en bestaat op onze school uit twee gekozen ouders en twee leerkrachten.

Het doel van de lokale MR is onder meer een grotere openheid van de werkwijze op school te verzorgen, een betere communicatie tussen ouders en school te bevorderen en mee te denken over allerlei zaken die de school betreffen. Voor veel schoolzaken maakt het bestuur gebruik van een advies en in sommige gevallen zelfs van instemming van deze MR.

Onze lokale MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma.

Leden van de Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding:
- H. van Langevelde
- C. Boons

Oudergeleding:
- R. Kruisinga
- J. Salet

Adviserend lid:
- A. Baarends (directeur)