Leerlingenraad

Met ingang van schooljaar 2012-2013 is er een leerlingenraad ingesteld. Vanuit ons kwaliteitsinstrument dat om het jaar wordt afgenomen, was al enige keren aangegeven  door de oudere leerlingen dat ze graag meer inspraak wilden hebben. Hieraan hebben wij gehoor gegeven door ons te laten informeren over de werkwijze en taken van een leerlingenraad. Vervolgens is er een voorstel richting team gegaan, resulterend in de oprichting van de leerlingenraad in januari 2013.

D.m.v. verkiezingen in de groepen 6 t/m 8 zijn er zes vertegenwoordigers gekozen. De bedoeling is dat de vertegenwoordigers 1 schooljaar in de leerlingenraad zitten. Ieder nieuw schooljaar zullen er in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen worden gehouden.

Taken leerlingenraad

Meedenken/praten/voorstellen praktische zaken/methoden/speelplein

Communicatie leerlingenraadzaken naar medeleerlingen toe (website, weekblad, vertellen in de groep)

Verslag maken over de afspraken die gemaakt zijn .

Signaleren wat er leeft op school teneinde dit te kunnen bespreken  in de LLR vergadering.

De leerlingenraad komt 1x per 6 weken bijeen in de directiekamer om te overleggen met de directeur. Bij dit overleg zal ook een leerkracht aanwezig zijn. De directeur zal de vergadering voorzitten en de leerlingen van groep 8 maken de notulen. Na het vastleggen van de notulen, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd. De notulen worden door de vertegenwoordigers besproken in de groepen en door de directeur in de teamvergadering.

De verkiezingen voor de leerlingenraad is voor dit schooljaar weer gehouden. De volgende leerlingen zullen het aankomende schooljaar hun schoolgenoten vertegenwoordigen in de leerlingenraad:
- Michelle en Vico namens groep 6
- Owen en Justin namens groep 7
- Justin en Bryan namens groep 8

Om de vergadering te leiden zit juf Annelies de vergadering voor. Om het lijntje kort te houden naar de ouderraad zal ook tijdens de vergadering één van de ouderraadleden aanwezig zijn.